2 сынып мені кем

 

 

 

 

Сынып: 2 «Г». Пн малм: Алмаганбетова С. Мерзм: 15.05.Жрегмзд жылу мен махаббата толтырады. Барлыы: Кн жарыын алаана саламынТауы ораны шнде 8 жмырта бар, ал сыртындаы жмырта саны одан 2 есе кем.стар барлыы неше жмырта 2-сынып. Саба? жоспары. ?аза? тл.2) Жа?а с?здерд ?атыстырып с?йлету. 3) Ойыншы?тарды? пайдасы мен зияны. Аз — кем аралас буынды сз, ос сз.Мен олым тимейд. Мен нмд тоайдаы адар, стар тгл адамдар да жасы кред.уйде оытатын балаа арналан 2 — сынып жоспары бар ма? 2 сынып. дниетану. 1 like 0 намайтын. 5 жауап. Брлк тб трлк гме растыру керек, 2 сынып оушысына? kunduz.2003 Мектеп 10.

03.2015 сра ойды. Математика: 2 сынып Мерзм: 19.03.2013 Пн: математика Таырыбы : 100 клемндег осу жне азайтуды жазбашаТемпературасы 1290 С, себеб ол жылу мен жарыты Жерден 370 есе аз алады.) Хорда 28 ер бала, лдара араанда 14- кем ыз бала ле айтты.

Хасанова Ардак Туральевна Атырау облысы ??рман?азы ауданы Абай атында?ы жалпы орта мектебнде бастауыш сынып м??алм болып 24 жылдан бер д?рс берп келемн.С ТОП 10 интересных. мен потрбна цитатна характеристика(роланда,карла,олвра,генелона).допоможть. 2 сынып оушыларына арналан математика пннен онлайн тест тапсырмалары мен сратары. Тест барлыы 50 сратан жне 4 нсадан трады. Математика пннен «ай рпт жоалттым?» есе, ан, кем, мекте, шан, батыДауысты дыбыстан басталатын сз ойла, дауыссыз дыбыстан басталатын сз ойла, сйлем раАл мен 1-сыныпты аятадым. аза тлнен "Мен отбасым" 2 сынып. Скачать материал.2 сынып Кн. Сабаты таырыбы: Мен жне мен отбасым. Пнн аты: Математика. Кн: Сынып: 2. Малм: Мырзахан Айгерим. Сабаты атауы.а) ртрл тслмен есепт шыару. Малмн стелнде 40 торкз, одан 12 с кем кш жол дптер, торкз дптер мен кш жол дптер анша болса, сонша ке жол дптер жатыр. 2-сынып. Апталы жктеме 3 саат, жылды жктеме 102 саат.2.1.5.1 - мтнн таырыбы мен трек сздер, сз тркес бойынша мазмнын болжау /сипаттау. 2.2.4.1 суретт жоспар жне трек сздер/сратар негзнде шаын мтнд мазмндау. Саба: аза тл. Мен отбасым Мектеп: Ленин орта мектеб Кн: 12 ыркйек Малмн есм:Туякбаева М.К СЫНЫП:2 атысандар саны: 10 атыспаандар саны: - Сабаа негзделген оу масаты(масаттары) Тыдалым: 2.1.2.1 Кнделкт мрде олданылатын таныс сздерден Ана туралы мтн 2 сынып. Попроси больше объяснений. Следить. Пн: Математика Сынып: 2 Таырыбы: ткенд айталау Масаты: Блмдлк: Оушыларды ткен сабатардан- Мен бр сан ойладым, егер одан 20 - ны азайтса, нтижес 50 болады.Балыты тапсырмасы: Есепт шыар: Айгермде 28 блезк бар, одан 7 - еу кем саина бар. 2.Есепте: 2720 4730 4220-2 45-10 33-20 35-103 134 425 525-30 3.Картоп жинау науанында бр сынып 20 ап, екнш сынып 27 ап, шнш сынып 30 ап картоп жинады. Барлыы неше ап картоп жиналды? Арты, Кем, Те - Продолжительность: 4:41 iMektep 19 300 просмотров.Сауат ашу 1 сынып 3 блм Мен отбасым жне достарым Отбасы жне кнделкт мр туралы жазу Видеоф - Продолжительность: 2:11 Надежда Кулик 37 832 просмотра. Сынып оушылары «Мектеп», «Ктап», «Блм» атты ш топа блнед. II Жаа саба. 1. р топ з аттарына сай маал-мтел айтады.2. III. Сабаты бекту. «Маан блм неге керек?» таырыбында шаын гме жаздырту. Математика, 2 сынып, Т..Оспанов, Ш.Х.рманалина, Ж.Т.айыбаев, К..Ерешева , 1998 ж.Математика, 2-сынып, А.Б.Апаева, Л.А.Лебедева, В.В.Буровова, 2009ж. Математика: Жалпы блм беретн 2 сыныбына арналан оулы. кем кесндлер сыз. кем кесндлер сыз. 2 сынып. Математика. Бастапы баылау жмысы 1 клт.23 арааш жне айын мен арааш волейбол жне 10 бала. анша болса, сонша жемс ааштарын шахмат ойнады. Мтнн клем 1-сынып шн 40-50 сз, 2-сынып шн 50-60 сз, 3- сынып шн 60-80 сз, 4-сынып шн 80-90 сз боланы дрыс.«Мен мысыым» таырыбында гме растырып жаз: Жоспар: 1. Мен мысыымны аты. 2. Мысыымны нататын таамы. Бастауыш сынып малм. нербекова Света Бертлеуызы. аза тл 2 орыс сыныбы. Сабаты таырыбы: Атам мен жем Сабаты масаты: 1. Отбасы туралы маызды ымды тередету.« Мен отбасым» шаын мазмндама жазу. -Ал енд осы маалдарды маынасын км маан ашып беред? 1.Бала ананы бауыр ет. 2.Ата ананы адрн балалы боланда блерс.йге тапсырма:"Отбасы- шаын оам"таырыбына гме жазып келу.

Ана тл ( 2 сынып). 2 сынып. Математикадан тест тапсырмалар. 1 нса.6 мен 5 сандарыны осындысы12-ге те. 8 саны 13 санынан 5-ке арты. Баалар Ух. печалька-. Когда это казахский стал вторым языком проекта??? 2 сынып. Опубликовано 29.07.2016 - 18:35 - Сугирбекова Айман Избасаровна. Математика. Дарынды оушымен жмыс. 2 сынып.2.Сандар мен амалдардан растырылан жазу. 3. «Кем» ымына арама-арсы ым. Аманкелд ауданы, останай облысы. ызыты математика 2 сынып Таырыбы: «БлмдАсар мен Сержан сол жолдан анша теге тауып алар ед? 10. Асар мысыыны салмаы аншаараай шыршадан анша тп арты, шырша араайдан анша тп кем екенн сра ою 91 НОМ. 2 сынып. Бл саба алалы семинарда крсетлген. Таырыбы: Оу ралдары.-Сен атын км? -Мен атым Данил. -Сен неше жастасы?-Мен сегз жастамын. -Сен нешнш сыныпта оисы? стаздара арналан танымды-дстемелк сайт Бастауыш сыныптар «Мереке»- 2 сынып, «Наурыз»-4сынып (Шаын жинаталан мектеп.Мен алдымда ек сыныпты тапсырмаларына сйкес таамдар мен 8-наурыза дайындалан аналар мен ыздара Математика 2 сынып Сабаты таырыбы: Есе арты, есе кем Сабаты масаты: Оушыларды ой - рсн дамыту, есептеу машытарын жетлдру.5. Азайту компоненттерн атадар. 6. Кбейту мен блудег 1 - д асиет. Сабата олданылатын дстер: Ой озау, жигсо, жигсо-2, рлге блп оу, аквариум, Венн диаграммасы Ж.. Астамбаева, Г. И. Уйсова, Шаын жинаты бастауыш мектептег педагогикалы дерс теориясы мен технологиясы2 сынып. 6 санын осу жне азайту. Блмд тиянатау.Брнеше брлкке есе арты жне брнеше брлкке есе кем санды табуа арналан есептер сынылып отыран дстемелк зрлемеде брнш сыныптаы шыармашылы жмыстара арналан материалдар: мазмндама мтндер т.б берлген. Математика пннен сабаы (2-сынып) айталау. Атырау облысы рманазы ауданы Ганюшкин ауылы.101 мен 2-н кбейтндс 202-ге те. 606 мен 3-т блндс 201-ге те. 40 саны 5-тен 8есе арты. 6 саны 42-ден 6 есе кем. Бл шыарма сынып туралы 3 жне 2 сынып оушыларына арналады. Мен сыныбым те тату жне клд. Мен жолым болды, мен оимын, дл осы сыныпта. азаша тапа: Бзд сынып (класс) Алаш стаз йреткен, рптер мен сандарды. Бр класта. азаша тапа: Туан кн Туан кн тты болсын, Жан Ата !KZ » азаша Шыармалар жинаы, бзд сынып шаын шыарма, бзд сынып туралы шыарма, бзд 2 сыныпта жазылуы иын сздерд, сйлемдерд, шаын мтндерд атесз, р каллиграфиялы талапа сай жазу дадыларын жетлдруге баытталан жаттыулар орындалады.Табында таспа, одан 6-ауы кем ледер барлыы неше сиыр мен бзау жазылан таспа бар. Аулада 36 йрек жне одан 6-уы кем аз жайылып жр. Аулада барлыы анша с жайылып жр? Мен екнш сыныпта оимын. Сыныпта 9 л, 6 ыз бар. Мен з сыныбымды матан етемн. Бзд сынып те йымшыл. Сыныбымызбен атысан р жарыстарда орын алып келемз. Арман мен Мырзатай Ерлан мен Нркенн стаандарынан аз.Орта жолда жел машина сынып, алан жолды Арман жаяу жрд, оны жыылдамдыы велосипедт жылдамдыынан ек есе кем. Тбр мен осымша 2 сынып Сабаты масаты:Оушылара тбр мен осымша туралы малмат беру.Сздерд тбр мен осымшасы болатынын байату.Тбр мен осымшаны бр-брнен ажырата блуге дадыландыру.Ой-рсн дамыту.Сздк орын байыту.Байланыстырып Павлодар аласы Мектеп: 9ЖОББГМ Оу пн: аза тл Малм: Дарабаева Алмагл Сабырызы Сынып: 2 сынып Таырыбы: «Дене мшелер» Оыту масаты: «ДенеОушы: А. Мен таырып бойынша жаа сздерд маынасын ажыратып, сз тркестерн растыра аламын. -рметт стаздар,оушылар сздер 2 сыныптар арасында тетн «ызыты.3. Ендеше мен сздерге проблемалы ой тастаым келп тр. Жазды бр шуаты кннде Асар мен Болат ата-анасымен брге клд. Размер: 22.75 Kb. Дкенге 10 жшк сбз жне одан 10 жшк арты сарымса тст. Дкенге неше жшк сарымса тст? Бгнг кн талабына сай блмд, логикалы ойлау аблет жоары дамыан тланы алыптастыру - р малмн мндет. Размер: 49.5 Kb. Мына сандарды шнен 8, 40, 10, 9, 20, 70, 50, 7, ек табалы сандарды кему ретмен жаз Олар апта бойы 2-сынып оушысына нерлым тснкт болатын ктаптарды саралап, мабасына безендрлу мен салмаына да мн берп отыр. Талылау жмыстарына стаздардан блек, ата-аналар да атысан. Сейтмаганбетова Жаркын Бахиткереевна бастауыш класс малм, 2 Хромтау мектеп-гимназия директорыны орынбасары. Хромтау аласы, Хромтау ауданы, Атбе облысы. аза тл орыс мектебн «Мен толандыратын зект мселе» (эссе) «стазды — лы с» деп кемегер жазушымыз М.2-сынып I тосан. Ондытан аттамай осу жне азайту. I нса. 1.Сандар атарын азаю ретне арай тада.Брнш кеснд екнш кесндге араанда неше см кем? "неге отбасынан" - 2 сынып. Ашы? саба? та?ырыбы: «?неге отбасынан». Ма?саты: отбасы ж?не отбасы т?рбиес, оны? балаОтбасы дегенмз не? Отбасы — р адамны шаын отаны, оамны бр блшег. Ата-аналар баласыны кнделкт мр мен сне басшылы жасайды.

Также рекомендую прочитать: